Home

Bezwaarschrift en Beroep

Van harte welkom op de website van het juridisch adviesbureau en de juridische dienstverlener “Bezwaarschrift en Beroep Consultancy B&BC” (verder te noemen: “Bezwaarschrift en Beroep“).

Hoogwaardige rechtshulp tegen een zéér scherp tarief

Middels een gedegen concept en tegen een scherp tarief biedt “Bezwaarschrift en Beroep” kwalitatief hoogwaardige rechtshulp met als inzet een adequate oplossing van uw geschil en/of probleem. “Bezwaarschrift en Beroep” staat voor deskundigheid, bedrevenheid, een persoonlijke benadering en een transparante werkwijze waarbij de wensen van de cliënt altijd centraal staan.

Rechtsgebieden

Bezwaarschrift en Beroep” is gespecialiseerd en zeer deskundig in alle facetten van het bestuursrecht. Daarnaast kunt u bij “Bezwaarschrift en Beroep” terecht voor juridisch advies en rechtshulp met betrekking tot privaatrechtelijke vraagstukken (bijvoorbeeld het burenrecht, incassodiensten, maar ook huur-, koop- en arbeidsovereenkomsten). 

Bestuursrecht

Indien uw zaak daartoe aanleiding mocht geven, dan kan “Bezwaarschrift en Beroep” namens u een procedure in bezwaar, in beroep en/of in hoger beroep voeren alsmede een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij een daartoe bevoegde rechterlijke instantie. Voor alle diensten die “Bezwaarschrift en Beroep” aanbiedt op het gebied van het bestuursrecht, wordt u verwezen naar het item “Bestuursrecht” onder het kopje “Diensten” in het hoofdmenu van deze website.

Privaatrecht

In privaatrechtelijke procedures kan “Bezwaarschrift en Beroep” u bijstaan als uw zaak tot de competentie behoort van de sector “Kanton” van de Rechtbank (voorheen het kantongerecht). Tot deze competentie vallen alle privaatrechtelijk geschillen waarbij het maximum van het te vorderen bedrag € 25.000,- bedraagt. Daarnaast kunnen bepaalde geschillen (huur, arbeid, enzovoort) aan de sector “Kanton” van de Rechtbank worden voorgelegd, ongeacht het bedrag dat gevorderd wordt. Voor diensten die “Bezwaarschrift en Beroep” aanbiedt op het gebied van het privaatrecht, wordt u verwezen naar het item “Privaatrecht” onder het kopje “Diensten” in het hoofdmenu van deze website.